אפי יהוד שמאי מקרקעין

Group-1.png
בוגר תואר ראשון (B.A.) בכלכלה ומנהל עסקים. שמאי מקרקעין רשום כבר מעל ל- 25 שנה. מומחה בתחום רשות מקרקעי ישראל והיטלי השבחה. חבר בלשכת השמאים ובאקדמיה למחקר ויישום שמאות מקרקעין בישראל.

תחומי התמחות

השגות על שומות רמ"י לדמי שימוש ורכישת בעלות

שומות שווי שוק משקי עזר ונחלות

שומות השגה בתחום מיסוי מקרקעין
(מס שבח ומס רכישה)

אומדן עלות לרמ"י בעבור רכישת חלקת מגורים בנחלות

שומות לדיירות
מוגנת ודמי
מפתח

השגות על שומות רמ"י, דמי הסכמה, דמי היוון ודמי היתר

שומות אחרות לעניין היטל השבחה

שומות ירידת ערך והפקעות

אומדן עלות היוון לרמ"י בעבור משקי עזר

חוות דעת
לבתי משפט

צרו קשר